Print Thứ Ba, 11/02/2020 18:58 Gốc

Chiều 11/2, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố tổ chức họp cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố.

Theo dự thảo Kế hoạch, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (2020 – 2025) dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8/2020 tại Trung tâm Hội nghị thành phố với khoảng 550 đại biểu Trung ương, các tỉnh thành bạn và thành phố tham dự. Để chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội; các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội (Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Tuyên truyền, văn nghệ; Tiểu ban Trang trí khánh tiết, lễ nghi, hậu cần, bảo vệ) và Tổ Biên tập báo cáo của Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX. Xây dựng trình hoạt động cụ thể của các Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định thành lập.

Các đại biểu cho ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến đóng góp vào 2 nội dung chính về: đề xuất mức khen thưởng cấp nhà nước nhân dịp 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng và dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, đối với nội dung đề xuất mức khen thưởng cấp nhà nước nhân dịp 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Việc đề xuất mức khen thưởng bậc cao đối với thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng là rất cần thiết, vì đây là dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng, phát triển thành phố với những thành tích nổi bật. Do vậy, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố khẳng định việc xem xét, đề nghị khen thưởng Huân chương bậc cao của Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vào dịp này là cần thiết và xứng đáng, để đánh giá quá trình xây dựng, phát triển của thành phố trong thời gian qua, tạo niềm phấn khởi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng) rà soát, chuẩn bị các nội dung liên quan, trao đổi với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, để Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến. Ngoài ra, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ căn cứ vào kế hoạch triển khai của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố lập kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương xem xét, rà soát, đăng ký, chuẩn bị hồ sơ, thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố theo đúng quy định để kịp thời khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp.

Đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX là sự kiện quan trọng, do đó, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố yêu cầu cơ quan thường trực, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của UBND thành phố để tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước thành phố, đánh giá toàn bộ kết quả phong trào thi đua yêu nước thành phố trong thời gian qua. Cùng với đó, phát hiện chính xác, kịp thời, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tạo phong trào thi đua yêu nước có sức sống mới trong giai đoạn tới, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra và đề xuất phân công các đồng chí thành viên trong Hội đồng theo dõi các cơ quan đơn vị, địa phương; trực tiếp kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội; kiểm tra đánh giá, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội và tổ chức tổng kết của các địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đồng ý phương án thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì và thành lập 3 tiểu ban là Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Tuyên truyền, văn nghệ; Tiểu ban Trang trí khánh tiết, lễ nghi, hậu cần, bảo vệ. Giao Ban Thi đua – Khen thưởng rà soát, đề xuất cụ thể thành viên cho các Tiểu ban và xây dựng chức năng, nhiệm vụ gửi xin ý kiến các thành viên trong tuần này, để trình Chủ tịch UBND thành phố vào tuần sau. Trên cơ sở ý kiến các thành viên, Ban Thi đua – Khen thưởng chuẩn bị 2 kịch bản tổ chức Đại hội, một kịch bản tổ chức trong tháng 7/2020, một kịch bản tổ chức trong tháng 8/2020 để thành phố xem xét, quyết định và phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX và nhấn mạnh, quan trọng nhất là thông qua Đại hội sẽ đánh giá thực chất phong trào thi đua yêu nước và phát hiện được những điển hình, cá nhân tiên tiến xuất sắc thực sự có sức lan tỏa để đề xuất khen thưởng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố: Cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác