Print Thứ Năm, 05/12/2019 12:45 Gốc

Trong phiên họp chiều 4/12, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Ngày 4/12, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Kỳ họp diễn ra trong hai ngày (4-5/12) với các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố; Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố; Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn, cùng một số nội dung khác theo luật định.

Trong phiên họp chiều 4/12, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Theo đó, kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nông Quốc Tuấn do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với các ông: Bùi Ngoc Hải và Hà Thế Vinh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, để đảm nhiệm công tác khác; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Hoàng Minh để đảm nhận công tác khác.

Kỳ họp cũng đã tiến hành các thủ tục cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hải Bình, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nguyên Chánh Thanh tra thành phố, do chuyển công tác; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Hải Bình, nguyên Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng, do chuyển công tác; Phạm Văn Lập, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do chuyển công tác; Nguyễn Xuân Trường, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Kỳ họp cũng tiến hành các thủ tục để bầu các chức danh: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, ông Hà Thế Vinh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã trúng cử chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Hoàng Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Phạm Thành Văn, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố; Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng bầu bổ sung nhiều chức danh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác