Print Thứ Tư, 13/09/2023 15:40 Gốc

Chiều 13/9, HĐND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2021-2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND quận Dương Kinh cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/7/2023 của Thường trực HĐND thành phố về phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026; nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của HĐND quận, phường gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thành phố, quận Dương Kinh đã phát động, khuyến khích các tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND quận, phường, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2021-2026”. Phong trào thi đua được thực hiện xuyên suốt từ nay đến hết nhiệm kỳ, hằng năm thực hiện đánh giá sơ kết và đề nghị khen thưởng.

Đại diện các Ban HĐND quận ký giao ước thi đua.

Tại Hội nghị, đại diện các Ban HĐND quận, các Tổ đại biểu HĐND quận và Thường trực HĐND 06 phường thuộc quận ký cam kết thực hiện 8 nội dung, cụ thể là: Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; xây dựng và ban hành các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của cấp ủy, HĐND quận, phường hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021-2026; đổi mới công tác chuẩn bị kỳ họp và tổ chức các hoạt động tại kỳ họp; đổi mới, tăng cường các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đổi mới công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND quận; tổ chức, tham gia thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng của đại biểu HĐND quận, phường, nhất là các đại biểu hoạt động chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận ký giao ước thi đua.
Thường trực HĐND 06 phường thuộc quận ký giao ước thi đua.

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thay mặt Thường trực HĐND quận Dương Kinh, đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND quận và các phường. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục ban hành, chỉ đạo ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, nhiệm kỳ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch giám sát, lựa chọn các vấn đề cấp thiết của địa phương để thực hiện giám sát theo chuyên đề. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận phát động phong trào thi đua.

Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, Thường trực HĐND quận, phường và các cơ quan tham mưu về thi đua, khen thưởng cần tập trung làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; đổi mới quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; sớm phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội. Đồng chí khẳng định, thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, xã hội ta ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng nhân dân quận Dương Kinh phát động phong trào thi đua
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác