Print Thứ Tư, 12/07/2023 12:35 Gốc

Sáng 12/7, Hội đồng Nhân dân quận Dương Kinh khóa III (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Diễn ra trong 01 ngày, Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên toàn quận.

Tại Kỳ họp này, HĐND quận xem xét, thông qua 11 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, gồm: Nghị quyết về bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2022; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và năm 2023; chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án; dự kiến Kế hoạch đầu tư công của quận năm 2024.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Ngoài ra, HĐND quận cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2023 và Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, HĐND quận sẽ dành nhiều thời gian để tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn những vấn đề thuộc 02 nhóm lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin.

Cùng với đó, HĐND quận xem xét các báo cáo của UBND quận về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023… Đồng thời, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của các cơ quan tư pháp như: Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận và Cục Thi hành án dân sự quận; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, Kỳ họp có rất nhiều nội dung cần xem xét, thảo luận, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp. HĐND quận mong muốn cử tri và Nhân dân trong quận dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND quận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân quận nhà.

Các đại biểu biểu quyết một số nội dung của kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Dương Kinh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy các nguồn lực, phấn đấu thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế của quận có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022; công tác thu ngân sách được tập trung cao, một số chỉ tiêu đạt cao (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền thuê đất, lệ phí trước bạ…). Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo; tăng cường ra quân lập lại trật tự đường hè, mỹ quan đô thị. Hoàn thành giao đất cho 15 hộ (thuộc vụ việc giải quyết tồn tại, vướng mắc khi giao đất cho 86 hộ dân tại phường Hưng Đạo). Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn theo Nghị quyết số 05-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định và giữ vững. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương theo kế hoạch, nhất là tập trung thực hiện nghiêm túc Đề án 06 của Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 16-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục đổi mới, tăng cường và triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ.

Đồng chí Đào Văn Ninh, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Đào Văn Ninh, Bí thư Quận ủy ghi nhận những đóng góp quan trọng của HĐND quận trong việc phát triển kinh tế-xã hội quận thời gian qua. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức; chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời khắc phục, giải quyết tốt các hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND, được cử tri và Nhân dân ghi nhận. Chất lượng các Kỳ họp được nâng lên, đạt kết quả tích cực. Công tác điều hành của UBND quận có trọng tâm, quyết liệt, hiệu quả.

06 tháng cuối năm 2023, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận theo Nghị quyết số 04-NQ/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị HĐND quận, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hơn nữa tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp của HĐND. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhất là hoạt động chất vấn theo hướng “Hỏi nhanh, đáp gọn, truy trách nhiệm đến cùng” đảm bảo tính dân chủ, trách nhiệm, chất lượng, đi đến cùng vấn đề chất vấn. Tiếp tục phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, triển khai đảm bảo hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 04-NQ/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 bằng các giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023 gắn với thực hiện có hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ quận thống nhất thông qua.

Ngay sau Kỳ họp này, đồng chí đề nghị HĐND quận kịp thời tổ chức tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 11; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND quận, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn quận.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng nhân dân quận Dương Kinh Khóa III (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác