Print Thứ Tư, 27/12/2023 15:30 Gốc

Sáng 25/12, HĐND huyện Tiên Lãng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 19-Kỳ họp thường lệ cuối năm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác theo luật định. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12/2023.

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, sự cố gắng của các tầng lớp nhân dân, huyện Tiên Lãng giành nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Huyện tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Quân và Nhân dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953-28/8/2023), đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và Bằng công nhận Lễ hội Ngũ Linh Từ là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vào sáng ngày 28/8/2023.Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 16.080 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm trước. Thu nhập bình quân 69,5 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp đạt 3.460 tỷ đồng. Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 945 tỷ đồng, tăng 17,1%. Thu ngân sách địa phương hơn 215 tỷ đồng. Huyện thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm Tăng cường quản lý đất đai-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số. Giáo dục-Đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực, huyện có 521 giải học sinh giỏi quốc gia và thành phố, duy trì 25 năm liên tục có học sinh giỏi quốc gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

HĐND huyện Tiên Lãng khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 19.

Trong chương trình làm việc, kỳ họp thông qua Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; Xem xét báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện việc phân cấp quản lý tài sản công năm 2023; Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện; Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu; thông qua các văn bản, báo cáo quan trọng khác và thực hiện một số nội dung công việc theo luật định. /.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác