Print Thứ Tư, 30/12/2020 07:54 Gốc

Ngày 29/12, HĐND huyện An Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 17 đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020; chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và thành phố, dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của huyện, đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng. Song huyện An Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 17.

Hầu hết các chỉ tiêu của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp-tiểu thủ công nghịệp huyện quản lý 382,1 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch, đạt 111,56% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước đạt 978,94 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch, bằng 101,47% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 985,895 tỷ đồng, bằng 102,7% dự toán thành phố giao, bằng 108,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 585,014 tỷ đồng, đạt 104,3% dự toán thành phố giao, bằng 112,9% so với cùng kỳ. Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng địa phương được củng cố.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung cử tri huyện quan tâm, cần tập trung giải quyết, đặc biệt là việc thực hiện các cam kết của Ủy viên UBND huyện, trưởng các ngành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó tập trung vào các nội dung quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng trường chuẩn quốc gia nhất là khi huyện An Dương sẽ trở thành quận vào trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng của Kỳ họp.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua các nghị quyết quan trọng về: nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021; điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2020; dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2021; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2021; dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 huyện An Dương (lần 4); kế hoạch đầu tư công huyện năm 2021 và quyết định Chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới đưa vào dự kiến đầu tư công năm 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện trong việc phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành UBND huyện và việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2020 cùng những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là việc xây dựng huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính cấp quận vào trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết cũng như sớm triển khai các dự án đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp lần này, đồng chí đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp triển khai lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, các thủ tục đầu tư bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm tiến độ các công trình được khởi công xây dựng. Thường trực HĐND huyện, các Ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp này được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Phạm Duy Thành

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng nhân dân huyện An Dương tổ chức Kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác