Print Thứ Ba, 23/05/2023 22:45 Gốc

Theo kế hoạch, Hội diễn Ca Múa Nhạc thành phố Hải Phòng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26/5/2023, nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn, phát hiện các hạt nhân văn nghệ quần chúng.

Theo đó, Hội diễn Ca Múa Nhạc thành phố năm 2023 nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc. Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Đồng thời, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội diễn Ca Múa Nhạc thành phố năm 2023 sẽ diễn ra từ 24 đến 26/5/2023.

Hội diễn Ca Múa Nhạc thành phố Hải Phòng năm 2023 tổ chức từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn. Dựa trên kết quả cuộc thi cấp cơ sở, đơn vị tuyển chọn các tiết mục tham gia Hội diễn cấp quận, huyện và cấp thành phố.

Các đơn vị tham gia Hội diễn xây dựng chương trình Ca Múa Nhạc tổng hợp có thời lượng từ 15 đến 20 phút gồm các hình thức như: lựa chọn các thể loại gồm các ca khúc, tổ khúc, trường ca, hợp xướng với hình thức biểu diễn đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca; Lựa chọn các thể loại gồm những tác phẩm múa, kịch múa, thơ múa với hình thức biểu diễn: múa đơn, múa đôi, múa tập thể…; Lựa chọn thể loại độc tấu, song tấu, hòa tấu…

Trải qua các vòng thi từ cấp cơ sở, Cấp quận, huyện tổ chức, đã có 42 tiết mục của 14 đơn vị lọt vào Hội diễn cấp thành phố sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-5 tới.

VŨ DUYÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội diễn Ca Múa Nhạc thành phố năm 2023 sẽ diễn ra từ 24 đến 26/5/2023.
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác