Print Thứ Ba, 12/03/2019 09:01

Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ “Xây dựng Hải Phòng thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Để đạt được mục tiêu này, cần sự nỗ lực chung của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có hơn 13 vạn cựu quân nhân, cựu chiến binh thành phố. Phóng viên Báo Hải Phòng có cuộc trao đổi với Thiếu tướng LƯU XUÂN CẢI, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố về quyết tâm và giải pháp của các cấp Hội và hội viên để góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Lãnh đạo Hội CCB phường Cát Dài (quận Lê Chân) trao đổi kinh nghiệm tham gia giải phóng mặt bằng dự án Công viên cây xanh Tam Bạc với cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Sơn La.Ảnh: HUYỀN CHI

-Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 8 trong Nghị quyết 45 nêu “Tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền…”. Từ thực tế thời gian qua, đề nghị đồng chí cho biết, lực lượng cựu chiến binh (CCB), cựu quân nhân thành phố đóng góp thế nào trong việc xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền?

-Nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp (2015-2020) và HĐND các cấp (2016-2021), Hội CCB thành phố có gần 25.500 hội viên là đảng viên, chiếm khoảng hơn 23% tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố. Tỷ lệ hội viên CCB đảm nhiệm các cương vị Bí thư chi bộ, cấp ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ sở, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn rất cao. Có hơn 1.500 đồng chí tham gia đại biểu HĐND các cấp (18 đại biểu HĐND thành phố, 78 đại biểu HĐND quận, huyện; riêng đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn hơn 1.400, chiếm gần 25% tổng số đại biểu.

Các CCB tham gia giữ cương vị ở các cấp ủy Đảng, chính quyền đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cấp Hội CCB tham gia giám sát nhiều nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó tập trung vào thực hiện chế độ chính sách, việc thực hiện bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước, thành phố thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Thường xuyên tập hợp đề xuất ý kiến đóng góp của CCB, nhân dân, nhất là ở cơ sở về chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố, công tác xây dựng Đảng, những chính sách liên quan đến đời sống nhân dân và CCB….

-Một trong những nhiệm vụ, giải pháp của thành phố trong giai đoạn phát triển đến 2025 và 2030 là đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững. Lực lượng CCB làm gì để thực hiện nhiệm vụ này, thưa đồng chí?

– Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo các chương trình và mục tiêu của thành phố, từ năm 2013, Hội CCB thành phố phát động và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua như “CCB gương mẫu”; “CCB hiến kế, góp công, chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới”; “Tiếp sức về đích xây dựng nông thôn mới”… Hội vận động hội viên, các doanh nghiệp CCB đóng góp kinh phí ủng hộ xây dựng các công trình dân sinh cầu cống, đường, nhà văn hóa, xóa nhà dột, nhà xuống cấp cho hội viên. Các CCB trực tiếp tham gia quản lý, giám sát 131 công trình với hơn 30.000 ngày công và đóng góp 7,3 tỷ đồng xây dựng hơn 70 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đầu tư máy móc, nông cụ sản xuất nông nghiệp tập trung. Trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, hội viên CCB gương mẫu đi đầu vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú giải phóng mặt bằng phục vụ nhiều dự án trọng điểm của trung ương và thành phố; đi đầu trong xây dựng đường ngõ, cải tạo, nâng cấp ngõ, ngách, đô thị, nhiều nơi Hội CCB đứng ra quản lý thi công đạt chất lượng tốt.

Thời gian tới, lực lượng CCB tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, đạt hiệu quả thiết thực, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Hội sẽ làm tốt công tác giúp nhau xóa nghèo, cận nghèo, hỗ trợ hội viên xóa nhà xuống cấp, xây nhà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt năm 2019, Hội CCB toàn thành phố sẽ hoàn thành xây dựng, sửa chữa 30 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; đồng thời phát động mỗi hội CCB quận, huyện xây mới, sửa chữa 2-3 nhà hỗ trợ hội viên. Đối với những hội viên CCB diện cận nghèo hoặc nghèo nhưng còn sức lao động, các cấp Hội CCB sẽ tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ bồi dưỡng để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

-Để triển khai thực hiện Nghị quyết 45 đạt hiệu quả cao, Hội CCB thành phố sẽ làm gì huy động sức mạnh của các CCB, cựu quân nhân để xây dựng thành phố Cảng phát triển đúng như mong đợi của Trung ương cũng như kỳ vọng của nhân dân thành phố và cả nước?

Trước hết, Hội tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, CCB, cựu quân nhân để mọi người tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ thành quả công cuộc đổi mới và bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc việc học tập, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết 45, nhất là những nội dung liên quan đến CCB đến từng hội viên. Trên cơ sở đó mỗi cấp hội CCB có chương trình hành động cụ thể, thống nhất về ý chí và hành động. Qua đó, các cấp Hội CCB và hội viên nắm chắc các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội, chủ động tích cực xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát hợp với từng địa phương, từng tổ chức Hội, bảo đảm thiết thực, hiệu quả cao, có lộ trình thực hiện khả thi bằng các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Hội cũng tiếp tục triển khai toàn diện, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp nhau xóa nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” giúp các CCB có khó khăn về nhà ở cải thiện điều kiện sống. Hội sẽ cùng với các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, cụ thể hóa việc phối hợp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 45 bằng những chương trình hiệu quả cao, thiết thực. Nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền giải pháp giữ vững môi trường chính trị, an ninh, góp phần tích cực để thành phố thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất Nghị quyết.

-Trân trọng cảm ơn đồng chí.

PHƯƠNG NAM – Báo Hải Phòng 

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Cựu chiến binh thành phố: Huy động mọi hội viên cùng hiến kế, góp công phát triển thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác