Print Thứ Hai, 12/08/2019 09:00

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư, những năm qua hoạt động tín dụng dành cho lĩnh vực chính sách xã hội trên địa bàn Hải Phòng đã được các cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt trong đó là Hội CCB triển khai hết sức hiệu quả. Báo ANHP đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hội CCB TP Lưu Xuân Cải xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Trước hết, xin ông đánh giá về ý nghĩa của tín dụng chính sách đang được triển khai? Hội CCB TP đã tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến cán bộ Hội và hội viên như thế nào, thưa ông?

Chủ tịch Hội CCB TP Lưu Xuân Cải: Phải khẳng định rằng, đây là một chính sách rất hợp lòng dân, được nhân dân phấn khởi đón nhận cũng như được các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân đồng tình ủng hộ. Quá trình thực hiện càng thấy, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm giúp người nghèo có vốn sản xuất tạo việc làm, tạo thu nhập không chỉ là trách nhiệm của riêng cấp hay ngành nào mà là của cả hệ thống chính trị và cả xã hội cùng vào cuộc. Chỉ có vậy, công cuộc giúp dân giảm nghèo, cải thiện đời sống vươn lên làm giàu mới đạt hiệu quả cao và mang tính bền vững.

Ý thức được tầm quan trọng đặc biệt đó, thời gian qua, Hội CCB TP đã quán triệt sâu sắc đến các cấp hội và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố (NHCSXH TP) thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho toàn thể cán bộ, hội viên học tập, nắm bắt nội dung Chỉ thị. Chúng tôi coi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 40 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu…

Chủ tịch Hội CCB TP Lưu Xuân Cải

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả đã đạt được giữa các cấp Hội CCB với NHCSXH TP trong việc thực hiện Chỉ thị 40 thời gian qua?

Chủ tịch Hội CCB TP Lưu Xuân Cải: Hội CCB TP là một trong những đơn vị luôn sát cánh với NHCSXH TP trong thực hiện tín dụng chính sách giúp nhân dân giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền đến các hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, qua 5 năm triển khai, cán bộ Hội, hội viên Hội CCB từ thành phố đến các phường, xã, thôn, tổ dân phố đều nghiêm túc quán triệt và thể hiện trách nhiệm cao trong triển khai Chỉ thị 40.

Cụ thể, với vai trò là thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH TP, Hội đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm tham mưu, giúp cho việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố ngày càng hiệu quả. Chúng tôi còn tích cực sâu sát với cơ sở kiểm tra, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của người dân để kịp thời có những giải pháp phù hợp cũng như tìm mọi điều kiện giúp người có nhu cầu thêm nguồn vốn, tiếp cận với nguồn vốn một cách thuận lợi, nhanh chóng nhất là hướng dẫn họ sử dụng có hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn luôn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung được ủy thác theo quy định; chủ động phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng này.

Ngoài ra, Hội CCB TP còn chỉ đạo tổ chức hội đoàn thể các cấp phối hợp với NHCSXH rà soát, đánh giá xếp loại hàng tháng đối với hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục đối với các tổ yếu kém, trung bình, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có hoạt động quản lý nguồn vốn tốt. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với NHCSXH các cấp tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như những cán bộ Hội được giao nhiệm vụ quản lý tín dụng ủy thác.

Kết quả đến hết ngày 30-6, dư nợ ủy thác 4 tổ chức chính trị – xã hội đạt gần 2.864 tỷ đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ, nợ quá hạn là 5,231 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,18%. Trong đó Hội CCB quản lý gần 451,9 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng dư nợ ủy thác.

Có thể nói, sự phối hợp hiệu quả giữa Hội CCB các cấp với NHCSXH thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

BÙI HẠNH thực hiện

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hội Cựu chiến binh thành phố: Cầu nối phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác