Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:46


Thiếu tướng Lưu Xuân Cải

                         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,

                       Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hải Phòng

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bằng sông Hồng, khu Tả Ngạn nói chung, thành phố Hải Phòng, tỉnh Kiến An nói riêng có vị trí hết sức quan trọng của miền Bắc và cả nước.

Trong cuộc kháng chiến cam go, ác liệt, đồng chí Đỗ Mười đảm nhận các vị trí công tác khác nhau tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ: Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, Bí thư kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Nam Định. Để đáp ứng yêu cầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 25-1-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 120-SL thành lập Liên khu 3 trên cơ sở sáp nhập Khu 2, Khu 3 và khu 11, gồm các tỉnh, thành phố: Hải – Kiến (ngày 26-11-1946, Trung ương sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An thành Liên tỉnh Hải-Kiến), Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Đông, Sơn Tây. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành lập Liên khu ủy 3 gồm có các đồng chí Nguyễn Văn Trân là Bí thư; đồng chí Lê Thanh Nghị làm Phó bí thư; Thiếu tướng Hoàng Sâm – Tư lệnh Quân khu; Lê Quang Hòa – Chính ủy Liên khu. Đồng chí Đỗ Mười là Khu uỷ viên Liên khu 3 kiêm Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, Tỉnh ủy Hòa Bình. Năm 1950, đồng chí giữ cương vị Phó bí thư Liên khu ủy, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm hành chính Liên khu 3. Đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Liên khu ủy, Ủy ban Kháng chiến Hành chính, Bộ Tư lệnh Liên khu 3 chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ trương đưa cán bộ, đảng viên, bộ đội địa phương và du kích phải trở về cơ sở bám đất, bám dân, cả ở nơi địch đang chiếm đóng và bình định khốc liệt, nhờ đó, cuộc kháng chiến, kiến quốc trên địa bàn Liên khu 3 vượt qua giai đoạn thử thách gay go, ác liệt nhất.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kháng chiến, ngày 24-5-1952, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 08/NQ-TƯ thành lập Khu Tả Ngạn sông Hồng trực thuộc Trung ương, Chính phủ và Bộ Tổng tham mưu, gồm các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mười giữ chức vụ Bí thư Khu ủy; sau đó Chính phủ và Bộ Quốc phòng – Tổng Tư lệnh bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mười giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính và Chính ủy Bộ Tư lệnh khu Tả Ngạn. Đồng chí Đỗ Mười cùng tập thể Khu ủy, Ủy ban Kháng chiến Hành chính, Bộ Tư lệnh Khu Tả ngạn nắm vững chủ trương, đường lối của Trung ương, bám sát tình hình từng địa phương, từ cơ sở, chỉ đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc trên địa bàn khu Tả Ngạn sông Hồng giành nhiều thắng lợi to lớn, góp phần cùng quân và dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tháng 5-1955, đồng chí Đỗ Mười trực tiếp chỉ đạo tiếp quản Khu vực 300 ngày. Ngày 13-5-1955, Đại đoàn 320 và Trung đoàn 42 vào tiếp quản Hải Phòng. Đồng chí Đỗ Mười được Trung ương Đảng cử giữ chức vụ Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban quân chính thành phố Hải Phòng. Đồng chí Đỗ Mười cùng tập thể Thành ủy, Ủy ban Quân chính thành phố đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, nhanh chóng phục hồi sản xuất, giữ gìn trật tự, trị an, bước đầu ổn định đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng thành phố giàu mạnh, góp phần củng cố miền Bắc, cùng cả nước đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Trong những năm tháng công tác trên địa bàn vùng châu thổ sông Hồng, khu Tả Ngạn, thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mười luôn một lòng tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, tôi luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tác phong công tác sâu sát nắm chắc cơ sở, dựa vào cơ sở để thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

Học tập đồng chí Đỗ Mười về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, Hội Cựu chiến binh thành phố luôn giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, vững vàng trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Học tập đồng chí Đỗ Mười về tác phong công tác sâu sát cơ sở, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức các cấp Hội thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, là lực lượng nòng cốt, nhịp cầu nối mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với người dân, để cho mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, mọi hoạt động của hệ thống chính trị là của dân, do dân và vì dân, mọi người dân phải được tham gia làm chủ xã hội, tham gia giám sát phản biện chính sách xã hội.

Học tập về đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Đỗ Mười, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp Hội; nòng cốt trong vận động tập hợp cựu quân nhân; giúp nhau cùng tiến bộ trong công tác, trong cuộc sống đời thường, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

Đại tá Vũ Văn Trọng, Chủ tịch Câu lạc bộ Trung dũng-Quyết thắng: Cảm phục một trí tuệ và nhân cách lớn 


Với những gì tôi được biết về bác Đỗ Mười khiến tôi rất cảm phục về trí tuệ và một nhân cách lớn. Là con người trưởng thành từ thực tế lao động, chiến đấu, trải qua rất nhiều chức vụ công tác và cuối cùng với vai trò là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn giữ tác phong giản dị, gần gũi, hòa đồng với mọi người. Có lúc bác rất gay gắt trong công việc, thậm chí có lúc nóng nảy, nhưng trên hết vẫn là cái tâm trong công việc, vì việc chung. Trong đời sống, bác là người đạo đức, sống nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, quan tâm sâu sắc với đồng bào. Bác Đỗ Mười là đưa ra được những chủ trương, quyết sách đúng hợp lòng dân để xây dựng, phát triển đất nước, như việc đưa ra quy định về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tôn vinh những bà mẹ Việt Nam có nhiều con hy sinh, cống hiến to lớn trong chiến tranh giữ nước… Qua tiếp xúc với lực lượng sĩ quan quân đội, các tướng lĩnh, tôi cũng nghe nhiều ý kiến cảm phục về lối sống liêm khiết, tích cực, dân chủ, thẳng thắn của bác. Bác Đỗ Mười còn có tình cảm đặc biệt, quan tâm tới Hải Phòng không chỉ khi bác là người trực tiếp gắn bó với Hải Phòng giai đoạn những năm 1950-1956 mà còn khi trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chúng tôi học tập ở bác được nhiều điều, nhất là tấm lòng vì nước, vì dân, tinh thần vì công việc chung mọi nơi, mọi lúc.    

 

 

Đại tá Bùi Văn Ngọc, phố Minh Khai (quận Hồng Bàng): Vinh dự được gặp bác Đỗ Mười 


Năm 1991, tại Đại hội 10 Đảng bộ thành phố Hải Phòng vòng 2 (nhiệm kỳ 1991-1996), tôi có vinh dự được cùng đoàn đại biểu quân đội dự đại hội chụp ảnh chung với bác Đỗ Mười, khi đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương về chỉ đạo đại hội. Là người lãnh đạo đất nước nhưng bác Đỗ Mười rất vui vẻ. Không chỉ chụp ảnh cùng đoàn, bác còn hỏi thăm, nói chuyện thân mật, nắm bắt tâm tư, tình cảm của anh em, khiến mọi người không thấy xa cách. Tính cách gần gũi, sâu sát của bác sau này tôi được nghe nhiều đồng đội trong lực lượng vũ trang kể lại, đó là việc khi đi kiểm tra tại cơ sở, bác Đỗ Mười không bao giờ chỉ ngồi trên hội trường nghe báo cáo cả buổi. Từng là Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu Ba nên bác rất quan tâm tới đời sống bộ đội. Khi đi thăm các đơn vị, bác chủ động đi kiểm tra bếp ăn, nơi ở trước mà không phải phòng khách. Điều này thể hiện sự quan tâm của bác tới những điều rất nhỏ nhưng thiết thực với đời sống hằng ngày. Với tôi, bác Đỗ Mười luôn là người lãnh đạo tối cao mà gần gũi, thân thiết, tôi học được ở bác những điều đơn giản từ cuộc sống đời thường, đó là sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ với mọi người… 

 

Báo Hải Phòng 08/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Cựu chiến binh Hải Phòng học tập và phát huy tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân của đồng chí Đỗ Mười
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác