Print Thứ Tư, 07/08/2019 08:31

Nhiều mô hình kinh tế được phát triển với nhiều tấm gương “Cựu chiến binh gương mẫu” có sức ảnh hưởng, lan tỏa trong cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đó là những kết quả tích cực mà các cấp hội CCB quận Dương Kinh đã đạt được trong Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

CCB quận Dương Kinh giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống

Theo bước chân của những người CCB quận Dương Kinh, chúng tôi đến thăm trang trại gà của CCB Vũ Xuân Hóa, phường Hải Thành và Chu Trọng Tại ở phường Hòa Nghĩa.

Những người CCB đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, chất phác, thật thà mà tràn đầy nhiệt huyết kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu phải chở từng xe đất để xây dựng nên trang trại rộng hàng ha này.

Giờ đây, trang trại của các ông với thu nhập hàng trăm triệu đồng không chỉ giúp cho nhiều lao động có thu nhập ổn đinh, mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Trên đây chỉ là số ít trong rất nhiều mô hình kinh tế của CCB quận Dương Kinh. Trong 5 năm qua, CCB các cấp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua gương “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc giúp nhau làm kinh tế, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế xã hội quận.

Thực hiện nghị quyết của các cấp hội về phát triển kinh tế, bằng nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo, nhạy bén, các cấp hội đã huy động nguồn lực, cùng sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, các đơn vị tài chính, các tổ chức trong hệ thống chính trị cộng với vốn tự có, 5 năm qua các gia đình CCB đã huy động được hàng chục tỷ đồng để phát triển kinh tế vơi 14 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 60 trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất do CCB làm chủ và hơn 300 hộ chuyển đổi mô hình làm dịch vụ tạo việc làm cho hàng trăm lao động ổn định.

Cùng với đó, các cấp hội vận động được 164 triệu đồng nhằm tri ân, giúp đỡ các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, các cấp hội đã giúp 5 gia đình CCB khó khăn về nhà ở theo chương trình “Xây, sửa nhà Nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền là 145b triệu đồng; cho 45 hội viên vay quỹ không lãi, hoặc lãi thấp với tổng số tiền là 555 triệu đồng.

Từ đó đã xóa được 13/19 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 1,75% (năm 2013) xuống còn 0,25% (năm 2018). Hộ khá và giầu có sự chuyển biến tích cực từ 66,25% lên trên 67%.

Các tổ chức hội đều có quỹ tình nghĩa với số tiền trên 850 triệu đồng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CCB.

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã kết hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, thành phố và quận Dương Kinh, thúc đẩy toàn hội phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Cụ thể, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được các cấp hội lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động tại địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Đảm bảo TT ATGT, văn hóa giao thông”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”, “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhờ vậy, tạo niềm tin và ý chí quyết tâm chính trị cao trong tổ chức hội, cán bộ hội viên, trong chấp hành các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CCB gương mẫu chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn quận nhiều gia đình CCB phường Đa Phúc, Hưng Đạo, Hòa Nghĩa đã  tự tháo dỡ công trình, hiến đất mở đường.

Không những thể CCB còn hăng hái đóng góp 400 ngày công và trên 1 tỷ đồng, góp phần cùng chính quyền địa phương làm đẹp cảnh quan đô thị trên địa bàn…

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, TT ATXH cơ sở, phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy các cấp hội tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương như giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, công tác quản lý đất đai và môi trường, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cấp hội tham gia tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, tham gia thành công 42 cuộc hòa giải cơ sở, duy trì phát huy tác dụng tổ tự quản an ninh góp phần ổn định tình hình ANCT địa phương.

Ghi nhận những thành tích của CCB quận Dương Kinh đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, các cấp ngành đã biểu dương khen thưởng 108 tập thể và 207 cá nhân.

Trong đó, phải kể đến Trung ương hội CCB Việt Nam tặng 5 Bằng khen cho Hội CCB quận; UBND TP và Hội CCB thành phố trao 13 bằng khen và giấy khen tặng các tập thể và cá nhân…

Chủ tịch Hội CCB quận Dương Kinh Nguyễn Quang Gộp cho biết: Trong thời gian tới để 100% tổ chức cơ sở Hội thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, 98% gia đình CCB trở lên thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, 100% số hộ CCB nghèo được xóa nghèo bền vững… các cấp hội  tiếp tục đổ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả từ phong trào.

Xây dựng hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập trung xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa; gắn kết phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, cuộc vận động tạo động lực, khí thế, quyết tâm góp phần hoàn thành toàn diện cá nhiệm vụ…

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội CCB quận Dương Kinh: Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác