Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:50

Sáng 24-7, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) tới đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Cán bộ, đảng viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc nghe truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là cơ sở để Đảng bộ Tổng công ty chỉ đạo, tổ chức và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả cao, thực chất, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Báo Hải Phòng 25/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác