Print Thứ Bảy, 20/08/2022 19:35 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng.

Theo đó, học sinh thành phố tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8; riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hồng Bàng) trong lễ tổng kết, khen thưởng năm học 2021-2022.

Học kỳ 1 từ ngày 6/9/2022 đến trước ngày 15/01/2023. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 18 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), các khối lớp 8, lớp 9 cấp THCS và lớp 11, lớp 12 cấp THPT có 16 tuần thực học; các lớp 6, lớp 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT có 18 tuần thực học.

Học kỳ 2 từ ngày 16/01/2023 đến trước ngày 25/5/2023. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 17 tuần thực học. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT): các lớp khối 8, lớp 9 cấp THCS và lớp 11, lớp 12 cấp THPT có 16 tuần thực học; các lớp 6, lớp 7 cấp THCS Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2023.

Các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 hoàn thành trước ngày 31/7/2023./.

Tin và Ảnh: Bùi Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác