Print Thứ Sáu, 19/03/2021 12:10 Gốc

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng vừa có Văn bản số 662/SGTVT-QLVT về việc hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến Hải Phòng-Hải Dương.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng nhận được Văn bản số 520/SGTVT-P5 ngày 17/3/2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về hoạt động trở lại vận tải khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo như sau:

1. Từ ngày 18/3/2021, cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ Hải Phòng đi Hải Dương và ngược lại.

2. Yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Sở GTVT Hải Dương tại Văn bản số 520/SGTVT-P5 ngày 17/3/2021.

3. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe niêm yết thông báo này tại các bến xe; có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp vận tải và hành khách được biết để thực hiện.

4. Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp tuyên truyền nội dung văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Tài liệu đính kèm: VB 662/SGTVT-QLVT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến Hải Phòng-Hải Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác