Print Thứ Năm, 30/11/2023 23:55 Gốc

Chiều 30/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi làm Trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện Luật Luật sư và Khảo sát tình hình thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; cùng đại diện lãnh đạo Sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư, UBND thành phố đã có Công văn số 1748/UBND-NC2 ngày 16/6/2020 chỉ đạo Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan đề xuất triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy phát triển tổ chức và hoạt động luật sư; kiện toàn, củng cố và phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước đối với tổ chức, hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố; nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu dịch vụ pháp lý của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của thành phố.

Đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã thẩm tra hồ sơ, đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 50 trường hợp, đề nghị Bộ Tư pháp cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 01 trường hợp; thẩm tra hồ sơ, cấp đăng ký hoạt động đối với 40 tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; cấp thay đổi đăng ký hoạt động đối với 34 tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư.

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đội ngũ luật sư về vị trí, vai trò của luật sư với hình thức đa dạng, phong phú…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; vai trò hoạt động hiệu quả của Đoàn Luật sư thành phố, cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tố tụng với Đoàn luật sư. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng hiện nay hoạt động của Đoàn Luật sư chưa tương xứng với phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu, thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; vai trò tự quản của Đoàn luật sư. Đoàn Luật sư thành phố chủ động tham mưu đề xuất nhiệm vụ với UBND thành phố. Đối với kiến nghị của thành phố tại cuộc làm việc, Đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, kể từ khi Luật Luật sư có hiệu lực và Ban Bí thư ban hành Kết luận số 69-KL/TW; Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/6/2023 về việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 08/7/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Thành phố Hải Phòng đã có những chuyển biến tích cực, đội ngũ luật sư đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động hành nghề luật sư đã có bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; tích cực tham gia trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Số lượng vụ việc có luật sư tham gia có xu hướng gia tăng, chất lượng pháp lý ngày càng được cải thiện. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn luật sư và các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm kịp thời tham mưu, đề xuất với thành phố trong tổ chức thực hiện Luật Luật sư và Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư để đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Giao Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tham gia của Đoàn kiểm tra hoàn thiện báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Nguyễn Hải, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố đã có bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác