Print Thứ Ba, 02/04/2019 10:12

Trong 2 năm (2017, 2018), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã phân bổ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đạt nhiều kết quả nổi bật trong đóng góp trong công tác an sinh xã hội giảm nghèo bền vững của thành phố.

Sau khi được cấp vốn giai đoạn I, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố Hải Phòng bước đầu khẳng định được hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt tiếp sức phụ nữ, ngư dân vùng biển vững tin vươn khơi, bám biển.

Hoạt động giải ngân, giám sát thực hiện đúng quy trình, nguồn vốn được bảo đảm an toàn. Đến nay, Quỹ còn áp dụng quản lý vốn vay theo phương thức trả gốc và lãi hàng tháng. 

Với hiệu quả thiết thực và kết quả khảo sát thực tiễn còn 8.000 hộ phụ nữ sản xuất, kinh doanh nhỏ có nhu cầu được hỗ trợ vốn, UBND TP đã có quyết định 3087 về việc cấp vốn giai đoạn II cho Quỹ. Hiện nay, Quỹ đề nghị Sở Tài chính tạo điều kiện cấp vốn để Quỹ thực hiện hoạt động đúng tiến độ.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hoạt động giải ngân, giám sát thực hiện đúng quy trình
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác