Print Thứ Năm, 20/05/2021 16:28 Gốc

Ngày 25/12/2020, UBND thành phố có Công văn số 8262/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2021, trong đó, lịnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 25/5/2021 (Thứ Ba).

Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch và tránh tập trung đông người, do đó UBND thành phố hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết, báo cáo UBND thành phố. Giao Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên liên và công dân biết, thực hiện.

Xem Thông báo số 183/TB-UBND ngày 20/5/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác