Print Thứ Hai, 26/12/2022 19:25 Gốc

UBND thành phố vừa có Thông báo số 730 về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022.

Trước đó, ngày 22/12/2021, UBND thành phố có Văn bản số 9950/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2022. Trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 27/12/2022 (thứ Ba).

Nay do công việc đột xuất, Chủ tịch UBND thành phố hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, các nội dung công dân đăng ký gặp Chủ tịch UBND thành phố để chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết, đồng thời thông tin kết quả tới công dân theo quy định.

Giao Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 730/TB-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác