Print Thứ Ba, 02/02/2021 10:45 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 UBND thành phố về việc tổ chức kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng; Ngày 18/1/2021 Hội đồng đã có Thông báo số 06/TB-HĐTTCC triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng, theo đó, Hội đồng dự kiến tổ chức thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) trong thời gian 2 ngày 5 và 6/2/2021.

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 46/TB-UBND ngày 28/1/2021, Công văn số 673/UBND-VX ngày 31/1/2021…);

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo hoãn tổ chức thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) vào ngày 5 và 6/2/2021.

Thời gian tổ chức vòng 1 kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Thông tin có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ http://sonoivu.haiphong.gov.vn).

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoãn tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác