Print Thứ Sáu, 31/05/2019 11:03

Chiều 29/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử và phân cấp chữ ký số.

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội Vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ, một số tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh… và đại diện các tập đoàn: VNPT, Viettel, Công ty Cổ phần FPT. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tham dự cuộc họp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp

Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Ngày 12/3/2019, Trục liên thông văn bản quốc gia đã chính thức khai trương, việc triển khai đã được các bộ, ngành và các địa phương tham gia hưởng ứng tích cực.

Từ ngày 12/3/2019 đến nay, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương và thấy rằng nhiều bộ, ngành, địa phương rất tích cực triển khai nhiệm vụ, các văn bản gửi nhận 2 chiều được áp dụng chữ ký số, nền tảng hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Một số đơn vị triển khai tích cực theo báo cáo của Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) là: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, các địa phương: Quảng Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng…

Tuy nhiên, việc triển khai đồng bộ ở các bộ, ngành, địa phương còn chưa được chủ động, còn có những chậm trễ liên quan đến công tác hướng dẫn, đào tạo, cấp chứng thư số, vấn đề an toàn, bảo mật…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình nêu ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp lý hoàn chỉnh để tạo sự đồng bộ, để không hình thành “Hai hệ thống văn thư vừa giấy vừa không giấy”. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống văn bản, khung pháp luật cho văn bản giấy từ trước đến nay khi chuyển sang văn bản điện tử cần phải thay đổi và phải bảo đảm tính kết nối. Vấn đề lưu trữ hồ sơ điện tử cũng cần được thể chế thành quy định thống nhất. Trong việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử thì văn bản nào thuộc diện bảo mật cũng cần quy định một cách rõ ràng.

Tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; qua các ý kiến đóng góp cho thấy quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ sẽ thành lập các Tổ công tác với sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan để trực tiếp làm việc với các địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ này.

Đến nay, 100% các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã kết nối, liên thông và gửi, nhận văn bản điện tử. Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 27/5/2019, đã có 36.327 văn bản gửi và 105.325 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, có 7.919 văn bản điện tử gửi đến VPCP và có 5.839 văn bản là có chữ ký số. Đối với việc triển khai chữ ký số chuyên dùng trong gửi, nhận văn bản điện tử, đến nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp trên 150.000 chứng thư số cho các bộ, ngành, địa phương; cấp 96/154 (62%) chữ ký số cho lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 118/262 chữ ký số cho lãnh đạo các địa phương.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoàn thiện hệ thống pháp lý để đảm bảo tính đồng bộ, kết nối khi gửi, nhận văn bản điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác