Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:40

Đến nay toàn thành phố có 2.897km đường được hỗ trợ xi măng đã được hoàn thiện. Trong đó có 1.921km đường thôn, xóm; 949km đường nội đồng; 8km đường ra nghĩa trang, 19km rãnh thoát nước khu dân cư. Riêng trong năm 2017, UBND TP hỗ trợ 81.387 tấn xi măng cho các địa phương để làm đường giao thông nông thôn. Tương ứng với 493,73km đường giao thông nông thôn.

Thi công đường giao thông nội đồng bằng nguồn xi măng hỗ trợ của thành phố tại xã Đông Phương (huyện Thủy Nguyên)

Hiện nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các địa phương đang tích cực thực hiện tiếp nhận xi măng để triển khai làm đường giao thông nông thôn, đường thôn xóm, nội đồng và rãnh thoát nước khu dân cư. Có 48/129 xã, phường, thị trấn đã ký hợp đồng tiếp nhận xi măng với tổng số lượng 15.547 tấn. Có 24 xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận được 6.678 tấn; đã thi công được 27,05km đường giao thông nông thôn, nội đồng.

PV – Báo an ninh Hải Phòng 11/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoàn thiện 2.897km đường được hỗ trợ xi măng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác