Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:09

Sáng 18/10, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức họp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các Ban thuộc HĐND thành phố; lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Theo đó, toàn thành phố có 60 kiến nghị của cử tri 15 quận, được UBND thành phố phân công cho 13 sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất giải quyết, trả lời. Cụ thể: huyện An Dương có 4 kiến nghị, huyện An Lão có 3 kiến nghị, huyện Bạch Long Vỹ có 4 kiến nghị, huyện Cát Hải có 7 kiến nghị, huyện Kiến Thụy có 2 kiến nghị, huyện Thủy Nguyên có 9 kiến nghị, huyện Vĩnh Bảo có 3 kiến nghị, huyện Tiên Lãng có 2 kiến nghị, quận Hải An có 4 kiến nghị, quận Hồng Bàng có 5 kiến nghị, quận Kiến An có 3 kiến nghị, quận Lê Chân có 6 kiến nghị, quận Ngô Quyền có 3 kiến nghị, quận Đồ Sơn có 3 kiến nghị, quận Dương Kinh có 4 kiến nghị.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Đến nay, trên cơ sở tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố với trách nhiệm của mình phân công các sở, ngành, địa phương chuẩn bị nội dung trả lời để báo cáo cử tri tại kỳ họp. UBND thành phố hoan nghênh các sở, ngành, địa phương về cơ bản đã chuẩn bị xong câu hỏi thể hiện trách nhiệm của thành phố. 

Qua việc rà soát, đánh giá nội dung chuẩn bị của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND thành phố rà soát đánh giá, xác định lại nội dung câu hỏi đã được chuẩn bị. Nếu có những nội dung, câu hỏi mới của cử tri thì khẩn trương tổng hợp bổ sung giao các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị trả lời. Trên cơ sở dự thảo trả lời của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, giao Chánh Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, rà soát lại các nội dung chuẩn bị, hoàn chỉnh bước đầu nội dung trả lời kiến nghị cử tri. Trong quá trình rà soát, đánh giá các nội dung trả lời cử tri, với nội dung cần xin ý kiến các cấp có thẩm quyền xem xét thì báo cáo xin ý kiến. Sau khi đã rà soát, phối hợp với Văn phòng HĐND thành phố gửi xin ý kiến các địa phương và các Tổ đại biểu. Toàn bộ công việc này hoàn thành trước ngày 25/10/2018. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khi rà soát, đánh giá thể hiện rõ trách nhiệm của thành phố đối với cử tri, trả lời cụ thể, trực tiếp, ngắn gọn, rõ ý vào những vấn đề cử tri nêu.

 Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 18/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoàn thành nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước ngày 25/10
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác