Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

Nghị định (NĐ) 119 ngày 12-9- 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2018 và từ ngày 1-11-2020, bắt buộc người kinh doanh dùng HĐĐT trong mọi trường hợp. Đây là bước tiến mới tiếp tục hiện đại hóa ngành Thuế và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Phóng viên Báo Hải Phòng có cuộc trao đổi với đồng chí NGUYỄN HUY NHẶN, Phó cục trưởng Cục thuế Hải Phòng về các nội dung liên quan tới HĐĐT.

 

Công ty Xăng dầu khu vực 3 là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Hải Phòng sử dụng hóa đơn điện tử, mang lại nhiều lợi ích.

Ảnh: DUY THÍNH 

 

– NĐ 119 có hiệu lực thi hành từ ngày 1- 11- 2018. Người nộp thuế có 2 năm chuẩn bị để chuyển hoàn toàn sang sử dụng HĐĐT. Đề nghị đồng chí cho biết trong thời gian chuyển tiếp này hóa đơn sẽ được thực hiện như thế nào?


– Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thông báo phát hành HĐĐT không có mã hoặc đăng ký HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 1- 11- 2018 thì được tiếp tục sử dụng. Cũng như vậy, hóa đơn giấy thông báo trước thời hạn này cũng được sử dụng nhưng thời hạn tối đa là tới ngày 31- 10- 2020. Trong khoảng thời gian 2 năm này, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng tờ khai thuế để cơ quan thuế đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu hóa đơn. Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong 2 năm này chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế. Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng phiếu thu tiền tối đa đến ngày 31-10- 2020 và chuyển đổi sang HĐĐT từ ngày 1- 11-2020.


– Đồng chí, cho biết có điểm gì đáng chú ý về HĐĐT?


– Việc sử dụng HĐĐT khi bán hàng hoá, dịch vụ sẽ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hoá, dịch vụ (trong khi đó, hoá đơn giấy không bắt buộc xuất hoá đơn từ 200.000 đồng trở xuống).


Cùng với đó, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Hộ, cá nhân kinh doanh khác thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Hộ, cá nhân kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ hàng tiêu dùng, thuốc tân dược, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn thuận lợi được thí điểm HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế từ năm 2018. Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh…


Một quy định khác cũng cần phải thực hiện là kể từ thời điểm sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có). NĐ 119 cũng cho phép HĐĐT hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của HĐĐT và chứng từ giấy. Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng HĐĐT, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về HĐĐT phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. HĐĐT có sai sót phải hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi hoặc chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót phải thông báo ngay với cơ quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế.


– Những trường hợp nào được xuất HĐĐT không có mã của cơ quan thuế?


– Đó là doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: Điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập HĐĐT đáp ứng lập, tra cứu, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trừ doanh nghiệp thuộc trường hợp có rủi ro cao về thuế thì thực hiện áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.


– Cục Thuế Hải Phòng triển khai việc sử dụng HĐĐT như thế nào?


– Chúng tôi tổ chức tuyên truyền về HĐĐT với nhiều hình thức như qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua các các hội nghị, hội thảo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu hơn về HĐĐT và thực hiện. Sau khi có NĐ 119 ngày 12- 9-2018, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi hơn về các nội dung của NĐ, thời gian bắt buộc phải thực hiện, hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp có quá trình chuẩn bị cần thiết, khi áp dụng không bị lúng túng, sai sót.


HĐĐT có rất nhiều lợi ích. Cùng với khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, HĐĐT sẽ góp phần quan trọng đẩy nhanh hơn nữa quá trình hiện đại hóa ngành thuế, tích cực cải cách hành chính, bảo đảm sự nhanh chóng, thuận tiện cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm vững hơn nữa về HĐĐT và hợp tác chặt chẽ với ngành Thuế để thực hiện đúng các quy định của NĐ 119.


– Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


HỒNG THANH thực hiện – Báo Hải Phòng 24/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hóa đơn điện tử tạo thuận lợi cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác