Print Thứ Sáu, 19/02/2021 20:49 Gốc

Hội Nông dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản tuyên truyền, phát động các hoạt động hỗ trợ thu, mua nông sản đối với các hộ nông dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, Hội Nông dân các huyện, quận phối hợp với các cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai các hoạt động hỗ trợ giải cứu nông sản bị ứ đọng của các hộ, hội viên nông dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, tổng hợp theo mẫu gửi kèm, báo cáo về Hội nông dân thành phố (qua Ban Kinh tế – Xã hội) trước ngày 08/02/2021.

Bên cạnh đó, phối hợp hoạt động hỗ trợ thu, mua nông sản bị ứ đọng với công tác tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến hội viên, nông dân kiến thức về phòng, chống dịch và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, động viên tiếp tục tăng gia, sản xuất, phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thành phố có nhu cầu thu, mua sản phẩm nông sản của các hộ nông dân, đề nghị đăng ký và liên hệ với Ban Kinh tế – Xã hội – Hội Nông dân thành phố để căn cứ số lượng thu mua số lượng đảm bảo trợ giá cho bà con nông dân.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hỗ trợ thu, mua nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác