Print Thứ Ba, 02/06/2020 18:36 Gốc

Ngày 14/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có Văn bản số 1480/UBND-KT về việc đề nghị hỗ trợ quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và sản phẩm Xoài, Nhãn tỉnh Sơn La.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 1370/VP-KT ngày 22/5/2020, giao Sở Công thương chủ trì cùng các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung cụ thể.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và sản phẩm Xoài, Nhãn tỉnh Sơn La
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác