Print Thứ Năm, 01/07/2021 09:46 Gốc

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã có công văn số 4228/UBND-VX về việc hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho một số nhóm đổi tượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, các ngành liên quan thực hiện đối với các đối tượng sau trên địa bàn thành phố.

Đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo: Mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 30%, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 30%, tổng mức hỗ trợ đạt 60% mức đóng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo: Mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 25%, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 25%, tổng mức hỗ trợ đạt 50% mức đóng bảo hiểm xã hội.

Tải file đính kèm tại đây: Văn bản số 4228/UBND-VX

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác