Print Thứ Tư, 16/10/2019 22:26

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 10/10/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người cai nghiện ma tuý tự nguyện có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng (không phân biệt đối tượng chính sách và các đối tượng khác).Về mức hỗ trợ, áp dụng theo quy định tại Điều 3 của Nghị quyết; ngoài ra, người tham gia cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí mà không được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ như: tiền điện, nước sinh hoạt, tiền hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao…

Uỷ ban nhân dân thành phố giao các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, hướng dẫn các Cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại đơn vị đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng và các quy định hiện hành.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-254-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác