Print Thứ Sáu, 20/03/2020 10:17 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ra Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020 về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính trong cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyên ngành, đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thành phố tại các văn bản: Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 03/11/2017 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đến năm 2020…

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Khuyến khích hỗ trợ các viện, trường, các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp. Nghiên cứu, rà soát, bố trí quỹ đất theo quy định để hình thành một số không gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Thực hiện tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân góp vốn hình thành quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 09-CT-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác