Print Thứ Sáu, 18/12/2020 13:30 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 7/2/2020 của UBND thành phố về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tại thành phố Hải Phòng năm 2020, chiều 17/12, Đoàn kiểm tra số 3 do ông Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng đoàn dẫn đầu tiếp tục kiểm tra công tác CCHC tại Sở Công thương.

Qua kiểm tra và làm việc tại Sở, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá Sở Công thương thời gian qua đã khắc phục được những tồn tại, chủ động thực hiện việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 2020; đồng thời tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, tỷ lệ tiếp nhận trên hệ thống “Một cửa” điện tử của Sở là 94,51%; tỷ lệ hồ sơ TTHC của Sở được xử lý trực tuyến mức độ 4 là 2.236/2.242, đạt 99,7%, đạt tỷ lệ cao; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 43 hồ sơ… Bên cạnh đó, Sở cũng chủ động rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, điển hình như: Cấp thẻ an toàn điện từ 10 ngày còn 9 ngày; cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu từ 20 ngày còn 15 ngày…

Thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo các phòng, ban của Sở Công thương tại cuộc họp.

Để nhiệm vụ CCHC tại Sở tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Đoàn công tác đề nghị Sở Công thương cần tập trung thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc và lưu trữ hồ sơ công việc; duy trì hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa; tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử-Dịch vụ công trực tuyến của thành phố và thực hiện sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị thuộc Sở theo Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 3/12/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4 của Sở Công thương đạt tỷ lệ cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác