Print Thứ Năm, 20/01/2022 10:15 Gốc

Ngày 14/01/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 238/BYT-KCB về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19.

Theo đó, sau khi xem xét, Bộ Y tế đã có ý kiến về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19.

Cụ thể, đối chiếu với quy định của Luật BHXH tại Khoản 1 và Khoản 4, Điều 100, người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế trong đó có nội dung quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Hiện nay, các Văn bản luật chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Đồng thời chưa có quy định chấp nhận những giấy tờ cấp chưa đúng quy định của pháp luật vẫn có giá trị để cơ quan BHXH làm cơ sở quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội gặp một số vướng mắc do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải quyết kịp thời chế độ BHXH của người lao động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước, Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định trong các văn bản Luật để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc UBTVQH ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Tài liệu chi tiết tải tại đây: Công văn 238/BYT-KCB

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động là F0
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác