Print Thứ Sáu, 05/04/2019 18:21

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (1923-2019) đã kinh qua nhiều vị trí, có những đóng góp lớn cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như xây dựng đất nước.

 • Nguồn. Vietnam+

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Hình ảnh về Tướng Đồng Sỹ Nguyên trên cương vị Bộ trưởng Giao thông
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác