Print Thứ Hai, 23/09/2019 21:44

Sáng 23/9, tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị  trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo, đến 31/8, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 199.000 tỷ đồng, tăng 57.300 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độc tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9,7% với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung chủ yếu vào 9 chương trình tín dụng lớn, chiếm gần 98% tổng dư nợ.

Trong quá trình triển khai hoạt động, vốn tín dụng chính sách xã hội đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng của Đảng và nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được nâng cao; góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian tới Ngân hàng chính sách xã hội đề ra 6 giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung vào những nội dung cụ thể như: Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách; tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội; phối hợp tốt giữa các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp với hoạt động tín dụng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ghi nhận và biểu dương kết quả các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội và các đơn vị liên quan đã đạt được trong thời gian qua. Cùng với việc thực hiện các giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được hưởng các chính sách ưu đãi trong đó có tín dụng chính sách xã hội một cách công bằng, công khai, minh bạch. Cần có những Nghị quyết chuyên đề trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội của của cấp ủy, chính quyền nhằm thực hiện tốt nhất đối với các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác. Quan tâm giành khoản ngân sách cao nhất có thể, chuyển qua ủy thác tại Ngân hàng chính sách xã hội, tạo bước chuyển biến trong nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguyễn Hải. Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác