Print Thứ Năm, 07/04/2022 21:20 Gốc

Tại các cuộc họp gần đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố đề cập nhiều tới hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị. Báo cáo kết quả giải quyết các nhiệm vụ UBND thành phố giao của Văn phòng UBND thành phố nêu rõ, còn nhiều trường hợp phối hợp thiếu hiệu quả, nhiều việc tồn đọng, kéo dài. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ rõ, có một số ngành làm văn bản báo cáo thành phố theo hướng chung chung, đại khái, nội dung không rõ quan điểm, không có đề xuất. Mục đích chỉ cốt để “đánh trống ghi tên”. Chủ tịch UBND thành phố gọi đây là những văn bản không có giá trị, “đẩy” việc cho UBND thành phố và yêu cầu các ngành cần phải nghiêm túc xem xét lại trách nhiệm của mình.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo nêu công khai một số ngành chậm phối hợp, công tác tham mưu đề xuất chưa thực sự hiệu quả; trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao để rút kinh nghiệm chung.

Một góc cầu Rào I. Ảnh: Đức Nghĩa

Thực tế, trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và các cấp, các ngành, công tác phối hợp giữ vai trò, vị trí quan trọng. Thường thành phố giao một ngành chủ trì, các đơn vị khác phối hợp theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. Nếu thiếu sự tham gia của các ngành phối hợp, việc ắt không thành. Bởi thế, công tác phối hợp có vai trò vô cùng quan trọng, là những mắt xích không thể thiếu trong một sợi dây. Chỉ cần một mắt xích bị đứt hoặc chưa trôi chảy, việc sẽ bị đình lại. Nhất là khi các công việc UBND thành phố giao thường liên quan tới công tác quy hoạch, quản lý đất đai, GPMB…, liên quan tới nhiều ngành, nhiều cấp, càng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ. Trong một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, Chủ tịch UBND thành phố đã phải yêu cầu lãnh đạo các ngành cầm theo con dấu lên UBND thành phố cùng họp, cùng bàn, cùng quyết định ngay. Chỉ có như vậy, công việc mới chạy nhanh, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tế.

Tuy nhiên, không phải việc gì cũng có thể “triệu tập” làm việc tập thể như vậy. Khối lượng công việc UBND thành phố giao cho các ngành, các địa phương rất lớn. Do đó, vấn đề mấu chốt vẫn là trách nhiệm của các ngành, các đơn vị. Điều đáng nói ở đây chính là phương pháp và bố trí cán bộ. Ở đâu người đứng đầu riết róng với công việc, phân công phân nhiệm cụ thể và có sự đôn đốc, kiếm tra, giám sát thì ở đó mọi việc chạy đều. Cũng có sự liên quan tới năng lực cán bộ. Cán bộ công tâm, thạo việc, nắm rõ vấn đề, sâu sát cơ sở chắc chắn sẽ có tốc độ giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Công tác phối hợp được nói tới rất nhiều, thực hiện rất lâu ở thành phố và bước đầu có sự chuyển biến. Thế nhưng cũng chưa bao giờ tránh khỏi hạn chế “phối hợp thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả”. Đâu đó cũng còn nhiều tiếng kêu, phàn nàn về ngành nọ, ngành kia chậm phối hợp, nhất là những sở, ngành được giao nhiều nhiệm vụ liên quan tới tài chính, ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai, đô thị, GPMB… Thế nên, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp vẫn là một trong những yêu cầu của UBND thành phố đối với các ngành, các địa phương. Mỗi ngành, mỗi cấp khi nhận nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, làm tốt, thật sự tâm huyết, trách nhiệm, đúng thời hạn thì chắc chắn những hạn chế nêu trên từng bước được đẩy lùi; công tác phối hợp sẽ mang lại hiệu quả to lớn, rõ rệt, đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH của thành phố./.

Hồng Thanh

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hiệu quả của công tác phối hợp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác