Print Chủ Nhật, 12/07/2020 19:29 Gốc

Ngày 12.7, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc “từ ngày 16.7, giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới”.

Theo tìm hiểu, việc khởi phát thông tin “từ ngày 16.7, giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới” bắt nguồn từ một trang facebook có hơn 7,7 triệu người theo dõi. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền khiến nhiều người ngộ nhận qui định mới gây phiền hà.

Thực tế, qui định làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy xác nhận độc thân) phục vụ mục đích để kết hôn thì phải ghi tên người dự định cưới đã được thực hiện từ lâu.

Cụ thể, tại khoản 5, điều 25 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định:Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn”.

Sau hơn 05 năm được áp dụng, Thông tư 15/2015/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp thay thế bởi Thông tư 04/2020/TT-BTP. Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 16.7.2020.

Tại khoản 3, điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định: “Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một (01) bản cho người yêu cầu. Trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn”.

Như vậy, quy định Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (xác định tình trạng độc thân) để sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi tên người dự định kết hôn đã có từ lâu, không phải bắt đầu áp dụng từ ngày 16.7 tới đây.


Khoản 4, điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP cũng quy định:

Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn.

Trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục mua bán nhà, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.


HỮU HUY

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hiểu đúng việc giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác