Print Thứ Tư, 17/03/2021 13:18 Gốc

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 19/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ban hành thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tới 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu. Đồng thời đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn và thực hiện giám sát việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, số người được phân bổ giới thiệu là 63 người thuộc 8 khối công tác, với cơ cấu kết hợp như sau: nữ 34/63 người (53,97%), ngoài Đảng 7/63 (11%), trẻ tuổi 26/63 (41,27%). Từ ngày 24/2 đến ngày 8/3 có 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được tổ chức quy trình giới thiệu gồm hội nghị ban lãnh đạo, hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu 63 người ra ứng cử.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị thảo luận và thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác