Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

UBND thành phố vừa có kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018.

 Ảnh minh họa

Theo đó, trước ngày 15 – 4, thành phố triển khai cài đặt, xây dựng tài liệu hướng dẫn; tập huấn hướng dẫn khởi tạo dữ liệu, cấu hình, quản trị, vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến đối với các sở, ngành, cơ quan đơn vị và địa phương. Khởi tạo dữ liệu, phân quyền cho các tổ chức, cán bộ, công chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị và địa phương để tổ chức vận hành hệ thống nội bộ đơn vị. Từ tháng 4 – 2018, vận hành chính thức và ban hành quy chế vận hành hệ thống. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, xã, phường thị trấn thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị mình trên hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến.

Báo Hải Phòng 11/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến: Vận hành chính thức từ tháng 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác