Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:04

Sáng
03/01, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển
khai Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố năm 2018 và
triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thành phố Hải Phòng
năm 2019. Đồng chí Vũ Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ
trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND
các quận, huyện; lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin, UBND các quận, huyện; cán
bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính tại các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện và đông đảo các cơ
quan báo chí trung ương, địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
846/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các
bộ, ngành, địa phương hoàn thành trong năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố đã
chỉ đạo triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến bằng
hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Do triển khai bằng hình thức thuê
dịch vụ công nghệ thông tin, không phải lập dự án đầu tư, vì vậy trong thời
gian 3 tháng, việc triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực
tuyến đã được triển khai toàn thành phố từ sở, ngành quận, huyện đến xã, phường
thị trấn. Với cách làm mới này, việc triển khai hệ thống đã rút ngắn thời gian
thực hiện, đồng thời tiết kiệm chi phí do không cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật và
nhân lực bảo trì hệ thống. Các đơn vị, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, ban
hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống tại nội bộ đơn vị, các văn
bản chỉ đạo để triển khai hệ thống tại nội bộ đơn vị theo kế hoạch của Ủy ban
nhân dân thành phố; chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tham gia các lớp đào
tạo, tập huấn vận hành hệ thống do thành phố tổ chức. Thực hiện tốt công tác
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả sau 01 năm triển khai vận hành, khai thác Hệ thống một cửa
điện tử và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung thành
phố cho thấy Hệ thống đã cơ bản đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính năng kỹ thuật
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống bảo đảm yêu cầu cập
nhật quy trình (quy trình ISO nội bộ), phân quyền thực hiện đến từ cán bộ có
trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống cho phép tự động tổng hợp
thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ từ các ngành, địa phương, kết nối, công
khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử Chính
phủ. Đối với các cơ quan nhà nước: Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ giải
quyết thủ tục hành chính, rõ trách nhiệm của từ cá nhân, đơn vị tham gia giải
quyết thủ tục hành chính, hiệu quả trong kiểm soát thủ tục hành chính, đánh giá
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Đối với người dân: Được cung
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu
chính công ích để tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính. Dễ dàng tra cứu nhanh tình trạng giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công
trực tuyến. Giám sát các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm tiến độ giải quyết
thủ tục hành chính. Hiệu quả từ việc triển khai hệ thống một cửa điện tử và
dịch vụ công trực tuyến góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của
người dân với các cơ quan nhà nước khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực
tuyến.

Theo thống kê trên Hệ thống từ ngày
01/4/2018 đến ngày 25/12/2018, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ
thống là 92.156 hồ sơ
Trong đó,
UBND các quận, huyện: 65.289 hồ sơ (3.166 hồ sơ trực tuyến); Các
sở, ngành thành phố: 26.867 hồ sơ (10.208 hồ sơ trực tuyến). 
Nhiều
đơn vị, địa phương đã vận hành hệ thống thường xuyên, hiệu quả như: Ủy ban nhân
dân các quận, huyện: Ngô Quyền, Hồng Bàng (triển khai hệ thống riêng kết
nối với hệ thống của thành phố), Thủy Nguyên, Hải An, Kiến An; Kiến Thụy; các
sở: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Sở Thông tin và
Truyền thông, Công thương…

 

Bên cạnh đó, việc vận hành hệ thống tại một số đơn vị, cơ
quan chưa hiệu quả, chưa bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành
phố, công tác vận hành hệ thống tại cấp xã còn hạn chế. Từ khi triển khai vận
hành hệ thống, tất cả các bộ, ngành đã công bố lại bộ thủ tục hành chính, việc
này làm ảnh hướng đến tiến độ triển khai tại các đơn vị, địa phương do phải rà
soát, chuyển đổi quy trình quản lý chất lượng (quy trình ISO nội bộ). Quá trình
chuyển đổi, nhiều đơn vị chưa bảo đảm tiến độ (tháng 10/2018 toàn thành phố mới
hoàn thành chuyển đổi ISO 9001:2015) ảnh hưởng đến việc cập nhật quy trình ISO
lên Hệ thống, việc vận hành chưa thường xuyên, chưa đảm bảo 100% hồ sơ tiếp
nhận tại bộ phận một cửa được cập nhật trên Hệ thống một cửa điện tử. Từ đó dẫn
đến tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và trả kết quả trực tuyến còn thấp so với yêu
cầu theo tiêu chí đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong năm 2019, UBND thành
phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục thường xuyên rà soát, cập
nhật đẩy đủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống, duy trì công
tác vận hành, khai thác hệ thống, bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, theo dõi,
giải quyết trên hệ thống; Thường xuyên đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm
đủ trang thiết bị cho công tác vận hành, khai thác hệ thống, chú trọng công tác
tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ,
công chức, viên chức; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây
dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thành phố Hải Phòng năm
2019 theo theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 01/12/2018 của Ủy ban nhân dân
thành phố; Chủ động công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp
và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến…

UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục bổ
sung hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến với các tính năng, tiện ích giúp
công dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thành
phố: Xây dựng chức năng kết nối ngân hàng để thực hiện thanh toán phí, lệ phí
trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố; Kết nối mạng thông tin Bưu điện –
VNPost để người dân đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo quyết định
số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai tích hợp Zalo trong hệ
thống chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng; Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực
tuyến thành phố theo các quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày
15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời phối hợp với các đơn vị
liên quan thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị vận hành hệ
thống, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

P.V

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác