Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:23

Sáng 28/9, Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá kết quả công tác tháng 9 và 9 tháng; triển khai nhiệm vụ tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

9 tháng năm 2018, Thường trực và các Ban HĐND thành phố chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả trong hoạt động của HĐND thành phố, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, chuẩn bị kế hoạch kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố; thực hiện chương trình giám sát của HĐND thành phố đề ra trong năm 2018 và các hoạt động giám sát, xem xét, giải quyết các hoạt động giữa 2 kỳ họp đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cụ thể hóa thành các nghị quyết của HĐND thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác chuẩn bị kỳ họp tiếp tục có đổi mới, chất lượng, hiệu quả và thiết thực, đúng pháp luật; việc lựa chọn nội dung quyết định tại kỳ họp đều sát thực tế, có chất lượng, tính khả thi cao; công tác chuẩn bị bảo đảm khoa học, linh hoạt, đúng quy trình, thủ tục, phát huy được trí tuệ của tập thể và trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố và cử tri tham gia. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được Thường trực HĐND thành phố quan tâm. Tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích phát biểu tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích đề nghị Văn phòng HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố để cập nhật, làm rõ thêm về những kết quả nổi bật của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí đề nghị, tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2018, các Ban, Văn phòng HĐND thành phố cần tạp trung cao cho công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV; sớm ban hành kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 8 và các văn bản liên quan, kế hoạch tiếp xúc cử tri, kế hoạch tuyên truyền kỳ họp. Các Ban HĐND thành phố cần hoàn thành các nội dung giám sát theo kế hoạch, lưu ý giám sát về vấn đề cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, những phát sinh từ thực tiễn trong y tế, giáo dục…; bên cạnh đó, kiểm tra tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết và các Tờ trình, đề án, báo cáo trình kỳ họp của các sở, ngành thành phố; tập trung đánh giá công tác năm để báo cáo tại kỳ họp thứ 8. Đồng chí yêu cầu cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại…

LHT – haiphong.gov.vn 28/09/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo thiết thực và hiệu quả trong hoạt động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác