Print Thứ Ba, 12/03/2024 18:58 Gốc

Sáng 12/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thường trực HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới dự, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị

Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND; UBND thành phố; các Ban; các tổ đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo HĐND, UBND các quận, huyện…

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của HĐND các cấp năm 2024

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố Hải Phòng và các quận, huyện đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và có nhiều dấu ấn nổi bật về phát triển KT-XH, QPAN. Trong thành tựu chung đó, có đóng góp rất quan trọng của HĐND các cấp thành phố và các vị đại biểu HĐND các cấp.

Đáng chú ý, HĐND các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; có nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay, bài học quý; bám sát hơn yêu cầu thực tiễn, thiết thực hơn, trách nhiệm hơn. Ngoài 2 kỳ họp thường lệ, HĐND thành phố và các quận huyện tổ chức 55 kỳ họp chuyên đề, ban hành 826 nghị quyết.

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng, đánh giá thực chất, định rõ kết quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng mở rộng đối tượng, tăng cường các cuộc tiếp xúc theo chuyên đề, tiếp xúc lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà chuyên môn giỏi, những người giàu kinh nghiệm…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp khách quan và đều được nghiên cứu tiếp thu tối đa để tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ trình kỳ họp, đưa ra thảo luận tại kỳ họp và chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chuyển đổi số được triển khai và áp dụng đồng bộ trong hoạt động của HĐND thành phố và tất cả các quận, huyện.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND thành phố tổ chức sơ kết phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố. Phong trào thi đua được phát động xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ 2021-2026, với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng

Ngay tại hội nghị, có 39 tập thể và 64 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Năm 2024, HĐND các cấp tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu. Trọng tâm là phát động và tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua; đồng hành với hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố; tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; kịp thời giải quyết các nội dung quan trọng, cấp bách; như: Xây dựng mô hình chính quyền đô thị; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội của thành phố…

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, tăng cường các hoạt động giám sát; mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, vai trò trách nhiệm cho các cơ quan, đại biểu HĐND các cấp thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND các cấp cùng với hệ thống chính trị thành phố tập trung vào những nhiệm vụ lớn của thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá rất cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; yêu cầu năm 2024 tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của địa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành để tìm giải pháp thúc đẩy, khẩn trương thực hiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND các cấp cùng với hệ thống chính trị thành phố tập trung vào những nhiệm vụ lớn của thành phố. Trong đó, chú trọng tham gia sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội theo hướng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù bên cạnh việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng và hoàn thiện các đề án: Thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị; thành lập Khu kinh tế phía Nam thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý tổ chức chương trình giám sát năm 2024 phù hợp, chặt chẽ và hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu lực, tập trung vào 3 nội dung giám sát, được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm về bảo vệ môi trường; về giáo dục; công tác xử lý nước thải, tiêu thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, cần tập trung nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND theo hướng bảo đảm tính dự báo chính xác, lượng hóa được mục tiêu chính sách, các giải pháp và nhiệm vụ phải rất cụ thể, rõ ràng, bám sát thực tiễn cuộc sống.nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực, uy tín của đại biểu HĐND các cấp gắn chặt với nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu HĐND; đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi số; phát huy tốt phong trào thi đua…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng đặc biệt về sự phát triển của Hải Phòng và sự đổi mới, hiệu quả của HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng đặc biệt về sự phát triển của Hải Phòng và sự đổi mới, hiệu quả của HĐND các cấp. Đồng thời nêu rõ một số điểm sáng trong hoạt động của HĐND thành phố Hải Phòng như hoạt động giám sát, ban hành nghị quyết; đi đầu trong tổ chức phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa về vai trò, vị thế của HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh mong muốn năm 2024, HĐND các cấp của Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng tốc, bứt phá của thành phố để tiến nhanh về đích trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2020-2025. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Hải Phòng có đầy đủ cơ sở chính trị (NQ 45; NQ 30 của Bộ Chính trị); cơ sở pháp lý (NQ 35; NQ 103 của Quốc hội; các quyết định phê duyệt quy hoạch của Chính phủ) và với tinh thần năng động, sáng tạo luôn đi đầu, chắc chắn sẽ phát triển theo đúng định hướng của Bộ Chính trị, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu cả nước về CNH-HĐH, động lực phát triển của cả vùng, cả nước.

Đồng chí Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng mong muốn Hải Phòng tiếp tục giữ vững top đầu các chỉ số: tăng trưởng GRDP; PCI; PAPI; thu nhập bình quân đầu người… và bổ sung thêm 2 chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người); HPI (chỉ số hạnh phúc)… Đồng thời, tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND các cấp, bám sát định hướng và phục vụ cho sự phát triển. Trong đó, đặc biệt lưu ý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; việc thực hiện các vấn đề sau giám sát; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát động thi đua

Cùng với đó, tích cực hưởng ứng đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chứng kiến ký giao ước thi đua giữa các Ban HĐND thành phố; Thường trực HĐND các quận, huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND thành phố phát động phong trào thi đua năm 2024. Các Ban HĐND thành phố; Thường trực HĐND các quận, huyện ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hồng Thanh

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác