Print Thứ Năm, 06/07/2023 10:05 Gốc

Sáng 6/7, HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An chủ trì Kỳ họp. Đây cũng là Kỳ họp số của HĐNĐ quận Kiến An nhằm khẳng định quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng kỳ họp, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.
Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận điều hành tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, HĐND quận sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh quận 6 tháng đầu năm 2023; Quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2022; Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn; Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quyết định Chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của HĐND quận khóa V; Quyết định thành lập Đoàn giám sát năm 2024 của HĐND quận khóa V và Quyết định thành lập Đoàn giám sát 6 tháng cuối năm 2023; xem xét Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền; các Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung Kỳ họp và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND quận… Đồng thời, xem xét quyết định một số nội dung khác theo luật định.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Đây là Kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Kỳ họp sẽ bàn bạc và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của của quận năm 2023, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Do đó, Chủ tịch HĐND quận đề nghị các đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và phát triển để Kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất.

Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp giữa năm 2023) HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 02 ngày (06 và 07/7/2023).

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND quận Kiến An thống nhất thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác