Print Thứ Năm, 11/04/2024 11:14 Gốc

Sáng 11/4, HĐND quận Hồng Bàng tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự Kỳ họp có đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy và lãnh đạo huyện An Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy nêu rõ, một trong những nội dung trọng tâm của Kỳ họp lần này là thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; Kết luận số 48 ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Cùng với đó, HĐND quận cũng xem xét, thảo luận, quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án đầu tư công năm 2024, đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ chính trị, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Chủ đề năm của quận về “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách-Đẩy mạnh Chuyển đổi số-Chỉnh trang, phát triển đô thị văn minh, hiện đại”.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.
Quang cảnh kỳ họp.
Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND quận phát huy cao tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, góp ý thẳng thắn, sôi nổi vào các nội dung trình tại Kỳ họp. Ngay sau Kỳ họp, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND và các Ban của HĐND quận, UBND quận, các cơ quan, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt để các Nghị quyết của Kỳ họp sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến lớn và tác động tích cực đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp, thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng.

Theo đó, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3 xã An Hồng, An Hưng, Đại Bản thuộc huyện An Dương về quận Hồng Bàng quản lý. Thành lập 3 phường An Hồng, An Hưng, Đại Bản trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3 xã An Hồng, An Hưng và Đại Bản. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số các phường Hạ Lýphường Trại Chuối vào phường Thượng Lý.

Các đại biểu HĐND quận dự Kỳ họp.
Các đại biểu HĐND quận dự Kỳ họp.

Sau khi hoàn thành, quận sẽ gồm 10 phường trực thuộc; diện tích quận sẽ tăng từ 14,42km² lên 39,85km², gấp gần 3 lần; dân số tăng từ 126.000 người lên khoảng 177.000 người, gấp 1,4 lần; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn về đơn vị hành chính quận và phường theo quy định. Đề án được triển khai sẽ góp phần đảm bảo bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tinh giản biên chế; mở rộng không gian đô thị, gia tăng nguồn lực, tạo dự địa phát triển mới, góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo phù hợp với xu thể phát triển của quận trong tương lai.

Lãnh đạo các xã An Hồng, An Hưng, Đại Bản (huyện An Dương) dự Kỳ họp.

Các đại biểu HĐND quận cũng đã thống nhất cao biểu quyết thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đây là những Nghị quyết cần thiết đối với công tác quản lý, điều hành của HĐND, UBND quận cũng như với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, trong đó có quận Hồng Bàng và huyện An Dương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị, đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương, để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng, UBND quận chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, trình UBND, HĐND thành phố quyết định theo thẩm quyền. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội; cấp ủy, chính quyền các phường tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nhanh chóng, hiệu quả Đề án sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, đảm bảo ổn định và tiếp tục phát triển.

Đối với các Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, Chủ tịch HĐND quận đề nghị các phòng, ban, đơn vị chủ động giải quyết những tồn tại, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, thi công xây dựng các công trình, dự án; đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đặc biệt là nguồn vốn được phân cấp. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND quận và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND quận, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND quận vừa thông qua.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND quận Hồng Bàng: Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp thành lập các phường thuộc quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác