Print Thứ Sáu, 04/11/2022 11:50 Gốc

Sáng 4/11, Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức phiên họp giải trình về kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị, cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch UBND quận và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, đồng chí Vũ Bình Dương, Chủ tịch HĐND quận cho biết: Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND quận tổ chức phiên giải trình và lựa chọn nội dung giải trình đang được sự quan tâm của cử tri, là vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở các địa phương, yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình làm rõ. Thông qua giải trình để nắm rõ hơn về tình hình và có đánh giá đúng, khách quan về kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để đưa ra những giải pháp, biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới; giúp HĐND quận có đủ thông tin để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND quận phát biểu.

Theo đó, từ năm 2017-2019, UBND quận đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận, đồng thời tích cực phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tính đến ngày 31/8/2022, số trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận là 16.525 trường hợp, hiện đã cấp 14.466 giấy chứng nhận (đạt 87,54%).

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch UBND quận phát biểu.

Nguyên nhân các trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng nhưng chưa đề nghị cấp giấy chứng nhận, hoặc hồ sơ đề nghị cấp nhưng chưa được cấp là do còn tồn tại vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất; tranh chấp quyền thừa kế; một số trường hợp diện tích thực tế đo đạc tăng so với hồ sơ sổ sách, nhưng chủ đất đề nghị cấp theo diện tích thực tế, song không đồng ý nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm; người dân không lưu giữ được các hóa đơn chứng từ chứng minh đã nộp tiền tại thời điểm giao đất nên phải truy thu tiền sử dụng đất; một số trường hợp không có giấy tờ chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục để đăng báo trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đồng chí Đặng Xuân Điện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận báo cáo giải trình về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận.

Tại phiên giải trình, các đại biểu cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận như: Công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ trước đây để lại nhiều tồn tại, hiện chưa có căn cứ để giải quyết; lực lượng cán bộ thực thi nhiệm vụ còn mỏng, năng lực hạn chế; hệ thống pháp luật về quản lý đất đai chưa hoàn thiện và đồng bộ, Luật đất đai năm 2013 ra đời chưa giải quyết hết những vướng mắc cho hồ sơ giao đất trái thẩm quyền và những hồ sơ tự ý sử dụng đất.

Đại biểu tham dự chương trình.

Để đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn, trong thời gian tới, quận Dương Kinh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho mọi chủ sử dụng đất hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính. Đồng thời, tăng cường đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các cấp, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho cán bộ địa chính ở cấp xã, phường.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND quận Dương Kinh tổ chức giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác