Print Thứ Sáu, 10/09/2021 12:13 Gốc

Sáng 10/9, HĐND quận Đồ Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề nhằm bàn, thống nhất, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư năm 2022. Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND quận đã được nghe UBND quận báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công quận năm 2021; Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công quận năm 2021; Tờ trình đề xuất quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư năm 2022; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận.

Chủ tọa kỳ họp.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, các vị đại biểu HĐND quận đã tiến hành biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công quận Đồ Sơn năm 2021 (lần 3) có nội dung bổ sung danh mục dự án đầu tư công 2 dự án mới gồm: Dự án đầu tư xây dựng cầu Sông Họng, đường 361, quận Đồ Sơn; Dự án đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa phường Hải Sơn và cải tạo hồ sinh thái Nam Từ. Với 2 dự án bổ sung mới, đã nâng số dự án khởi công năm 2021 trên địa bàn quận thành 9 dự án.

HĐND quận quyết định bổ sung 1 dự án chuyển tiếp là Dự án cải tạo nút giao thông Nguyễn Hữu Cầu với đường phía Đông Công viên Đầm Vuông (điều chỉnh thời gian dự án từ năm 2019-2020 thành 2019-2021 theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND quận).

Bên cạnh đó, HĐND quận cũng thông qua các dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư năm 2022, bao gồm: 2 dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hợp Đức và Ngọc Xuyên; Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Bàng La; Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Tổ dân phố Trung Dũng-Đoàn kết; Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường hầm Sở Chỉ huy trong căn cứ chiến đấu quận Đồ Sơn.

Các dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư năm 2021 và các dự án quyết định đầu tư năm 2022 là các dự án cấp thiết, giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn quận Đồ Sơn trong thời gian tới. Kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND quận Đồ Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 3
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác