Print Thứ Ba, 09/03/2021 21:00 Gốc

Sáng 9/3, HĐND phường Hồ Nam, quận Lê Chân khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND phường. Là kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2020 của HĐND phường, kỳ họp sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong 5 năm thực hiện nhiệm vụ của HĐND phường; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND phường Hồ Nam nhiệm kỳ 2016-2021 có số lượng đại biểu được bầu là 25 đại biểu và được chia thành 5 tổ đại biểu HĐND phường tương ứng với 5 đơn vị bầu cử. Trong nhiệm kỳ, HĐND phường Hồ Nam đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. HĐND phường đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của phường. Các nghị quyết của HĐND phường đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Thông qua các hoạt động giám sát, đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế-xã hội. HĐND phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan ở địa phương, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường đã ban hành tổng số 44 Nghị quyết các loại, trong đó có 32 Nghị quyết về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND phường và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, thu chi ngân sách của địa phương, 12 Nghị quyết về nhân sự theo quy định… Qua 12 kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã tham gia 22 lần tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. Công tác tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND phường được tổ chức chủ yếu bằng hình thức tiếp xúc tại các tổ dân phố, được đông đảo nhân dân tham gia.

Đồng chí Hoàng Thị Yến, Bí thư Đảng ủy phường Hồ Nam phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Hoàng Thị Yến, Bí thư Đảng ủy phường Hồ Nam biểu dương và ghi nhận những cố gắng và những kết quả mà HĐND phường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí nêu rõ, năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phường đang có những thuận lợi rất cơ bản từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, song phía trước công việc còn rất nặng nề, khó khăn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị cần phải quyết tâm thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị: HĐND phường tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và từng vị đại biểu HĐND để thực hiện tốt 2 chức năng quan trọng của HĐND là quyết định và giám sát. Đặc biệt giám sát tiến độ công việc trong công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, đúng định hướng. Các vị đại biểu HĐND trong nhiệm vụ được phân công, cần xác định rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, dành thời gian để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tránh việc nói không đi đôi với làm; làm tốt việc giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân. Đại biểu thực hiện rút kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ tới 2021-2026.

Đối với hoạt động của UBND phường, đồng chí đề nghị cần phát huy sự chủ động, quyết tâm trong điều hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu ngay từ những ngày đầu, năm đầu nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội , chủ đề năm của quận. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng theo Nghị quyết XIII Đảng bộ phường đã đề ra.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND phường Hồ Nam, quận Lê Chân: Giám sát tiến độ trong công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, đúng định hướng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác