Print Thứ Tư, 10/07/2019 14:45

Trong hai ngày 9 và 10/7, HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 9 HĐND Vĩnh Bảo khóa XVIII

6 tháng đầu năm, huyện đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 13,54% so với cùng kỳ. Huyện tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật hành chính được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc thực hiện Chủ đề năm của thành phố và huyện được tập trung triển khai. Kỷ cương thu, chi ngân sách được tăng cường, đảm bảo đúng quy định. Thu thường xuyên tại huyện đạt 52,6% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Bình quân tiêu chí hoàn thành nông thôn mới của các xã đạt 17 tiêu chí.

6 tháng cuối năm, huyện Vĩnh Bảo đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục…

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết: Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 1); Nghị quyết thông qua đề án tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; Nghị quyết thông qua các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2020, năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Lợi

HĐND huyện đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Lợi do được nghỉ công tác để hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/7/2019.

Dương Bích

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND huyện Vĩnh Bảo thông qua đề án tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác