Print Thứ Năm, 16/07/2020 17:29 Gốc

Ngày 15/7, HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15.

Kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Quyết toán ngân sách năm 2019; Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (lần 2) và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1); điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 25/3/2019 của HĐND huyện về Đề án hỗ trợ xây dựng đường giao thông trục chính nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019-2020 và Kế hoạch hỗ trợ HTX nông nghiệp xây dựng mô hình nhóm hộ vệ tinh sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm năm 2019-2020; chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021; Chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết nắng nóng bất thường… song, bám sát sự chỉ đạo của thành phố với quyết tâm và ý thức trách nhiệm, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Vĩnh Bảo tiếp tục đạt kết quả tích cực, toàn diện. Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 11,36% so cùng kỳ. Thu thường xuyên tại huyện đạt 55,6%. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, doanh thu khá (+14%), giá cả hàng hóa ổn định. Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng (+11,66%). Chủ đề năm của thành phố và huyện được tập trung triển khai, đạt kết quả tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư phát triển được tập trung cao. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh COVID-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm.

6 tháng cuối năm, huyện Vĩnh Bảo bổ khuyết 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2020, trong đó, chú trọng chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế – xã hội; Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp…

Dương Thị Bích, Huyện ủy Vĩnh Bảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 15
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác