Print Thứ Tư, 18/12/2019 17:13 Gốc

Trong 2 ngày 17 và 18-12, HĐND huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Năm 2019, huyện Tiên Lãng có 11/12 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Trong đó, thu ngân sách đạt 165,2 tỷ đồng, bằng 146,8 % kế hoạch, tăng 1,9 % so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa cả về năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm. Công tác GPMB các dự án quan trọng trên địa bàn huyện cơ bản đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố. Về xây dựng nông thôn mới (NTM), 9 xã về đích NTM đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, hiện các xã đã hoàn thiện hồ sơ trình thành phố thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Lãng thông qua 8 nghị quyết về phát triển KT-XH của địa phương gồm: Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2020 (lần thứ hai); nghị quyết về kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2020; nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (dự kiến lần thứ nhất); nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Nhiều Nghị quyết được thông qua kỳ họp này
Nhiều Nghị quyết được thông qua kỳ họp này.

Cũng tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện trả lời các vấn đề cử tri quan tâm.

TRUNG KIÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND huyện Tiên Lãng  tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác