Print Thứ Năm, 24/10/2019 11:03

Sáng ngày 23-10, HĐND huyện Thủy Nguyên khóa 18 tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường) xem xét, thông qua một số nội dung, đề án quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thống nhất cao thông qua đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo năm 2019 – 2020; điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2019; điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần 2). Theo đó, huyện điều chỉnh dự toán ngân sách và vốn đầu tư công năm 2019 tăng thêm 51 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất; thông qua đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, huyện Thủy Nguyên phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo ở nhà tạm, dột nát. Để đạt mục tiêu này, huyện quyết định trích một phần ngân sách và nguồn xã hội hóa từ đợt huy động quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ các hộ nghèo xây, sửa nhà ở. Mức hỗ trợ cụ thể: 80 triệu đồng/hộ xây mới nhà diện tích từ 32 m2 trở lên, 60 triệu đồng/hộ xây mới nhà diện tích 24m2 -32m2, đối với nhà sửa hỗ trợ 2/3 kinh phí, không quá 40 triệu đồng/hộ.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch HĐND thành phố huyện Thủy Nguyên chúc mừng các đồng chí được bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện miễn nhiệm ủy viên UBND huyện đối với các đồng chí Nguyễn Hữu Ngân, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện do nghỉ hưu theo chế độ và Nguyễn Văn Rực, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện do điều động công tác khác. Bầu bổ sung 4 ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các đồng chí Phùng Văn Mạnh, Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin huyện; Đào Thị Thúy Hằng, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch; Lê Anh Thân, Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường; Nguyễn Văn Năng, Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện./.

Tin và ảnh: Minh Châm

Nguồn: Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND huyện Thủy Nguyên: Điều chỉnh thu ngân sách, vốn đầu tư công tăng thêm 51 tỷ đồng; quyết định hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác