Print Thứ Ba, 28/04/2020 13:36 Gốc

Sáng 28/4, HĐND huyện An Dương tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường trực tuyến tại hai điểm cầu Trung tâm huyện và xã Đồng Thái nhằm xem xét, quyết định một số nhiệm vụ quan trọng có tính cấp bách về kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái và một số chủ trương trong đầu tư công của huyện.

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp tại điểm cầu trung tâm. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, đại diện các đơn vị liên quan cùng các đại biểu HĐND huyện tại hai điểm cầu trung tâm và điểm cầu xã Đồng Thái.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND huyện đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 6 nghị quyết về: Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện An Dương; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 5A tại xã Hồng Phong phục vụ giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2003 và đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 5B tại xã Hồng Phong phục vụ giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2003, đấu giá quyền sử dụng đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp An Dương; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần 4); Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 (lần thứ 6). Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan liên quan, đặc biệt là Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã chủ động, chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, nội dung, tiến độ kỳ họp. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo luật định để đưa nghị quyết triển khai thực hiện ngay sau kỳ họp; UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện các Nghị quyết kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư phối hợp với các ngành triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật hiện hành, đảm bảo tiến độ, đảm bảo mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo công trình thi công sau khi hoàn thành không phát sinh nợ xây dựng cơ bản, tránh lãng phí, thất thoát.

Các nội dung kỳ họp lần thứ 13 này có ý nghĩa quan trọng đối với các mục tiêu xây dựng và phát triển huyện An Dương nói chung và xã Đồng Thái, Hồng Phong nói riêng. Đối với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, đồng chí nhấn mạnh, là một địa phương được thành phố lựa chọn là một trong 8 xã trong toàn thành phố xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đây là sự quan tâm của thành phố và huyện, song cũng thể hiện sự tin tưởng, sự đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Đồng Thái trong phong trào xây dựng nông thôn mới những năm qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Đồng Thái phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng, khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân, ủng hộ, hiến đất, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại hướng tới mục tiêu nông thôn gắn với đô thị trong tương lai.

Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt là chú trọng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời đề nghị, sau kỳ họp này, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua; đồng thời, đề cao trách nhiệm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh một cách phù hợp với tình hình thực tế. Thường trực HĐND huyện và các ban, các tổ, đại biểu HĐND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết đã được thông qua.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND huyện An Dương tổ chức kỳ họp bất thường trực tuyến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác