Print Thứ Năm, 02/07/2020 11:19 Gốc

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, sáng 2/7, HĐND huyện An Dương khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 quyết định nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; quyết toán ngân sách huyện năm 2019; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2020 (lần 2); điều chỉnh Kế hoạch công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 huyện An Dương (lần thứ 7); dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2021; dự kiến lần thứ hai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 huyện An Dương; xem xét các báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và báo cáo của các cơ quan tư pháp theo luật định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với ủy viên UBND huyện và các trưởng ngành liên quan; tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

6 tháng đầu năm, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả đạt được nổi bật: tình hình kinh tế – xã hội ổn định, có mặt chuyển biến tiến bộ, tổng thu ngân sách nhà nước 484,185 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách 352,378 tỷ đồng, bằng 139,5% so với cùng kỳ; huyện tập trung ưu tiên các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng đường giao thông đô thị, nút giao Nam Cầu Bính và nhiều dự án thu hồi đất trên địa bàn được tập trung triển khai và hoàn thành; một số lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến, đổi mới đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. An sinh xã hội được chú trọng, các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả, được cử tri và nhân dân toàn huyện đánh giá cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, bảo đảm an toàn cho Đại hội Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để huyện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 – nhiệm kỳ 2020-2025.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND huyện An Dương khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 14: Quyết định nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác